Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska jag stanna hemma?

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb om vad som gäller vid konstaterad smitta i familjen.

När får eleven återgå till förskola/skola?
Förhållningsregler för både den som är smittad och personer i samma hushåll finns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Datum