Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Porträtt på de tre kommunalråden, Katarina Jonsson, Ulrica Johansson och Johan Ask.

Kommunalråd

I Skövde har vi tre kommunalråd

Katarina Jonsson (M) är kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Johansson (C) är kommnalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och Johan Ask (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Via länkarna nedan finns mer information om de tre kommunalråden och deras respektive uppdrag.