Kommunalråd

I Skövde har vi tre kommunalråd

Theres Sahlström (M) är kommunstyrelsens ordförande, Johan Ask (S) är kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och Torbjörn Bergman (SP) är kommunstyrelsens andre vice ordförande.