Porträtt på de tre kommunalråden, Katarina Jonsson, Ulrica Johansson och Johan Ask.

Kommunalråd

I Skövde har vi tre kommunalråd

Katarina Jonsson (M) är kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Johansson (C) är kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och Johan Ask (S) är kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Via länkarna nedan finns mer information om de tre kommunalråden och deras respektive uppdrag.