Sektorchefer

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvariga för de olika sektorer som Skövde kommun internt är uppdelad i. Tänk på att vanligt förekommande frågor och lämnande av synpunkter hanteras snabbast och bäst via Kontaktcenter eftersom sektorcheferna inte kan ha samma tillgänglighet. 

Läs er om vad de olika sektorerna ansvarar för.

Kommundirektör
Tomas Fellbrandt

0500 - 49 81 11
tomas.fellbrandt@skovde.se

Sektor barn och utbildning
Katarina Lindberg
0500 - 49 82 90
katarina.lindberg@skovde.se

Sektor medborgare och samhällsutveckling
Johan Rahmberg
0500 - 49 38 06
johan.rahmberg@skovde.se

Sektor samhällsbyggnad
Caroline Hagström
0500 - 49 82 85
caroline.hagstrom@skovde.se

Sektor service
Rickard Karlsson
0500 - 49 80 39
rickard.c.karlsson@skovde.se

Sektor socialtjänst
Lena Friberg
0500 - 49 85 23
lena.friberg@skovde.se

Sektor styrning och verksamhetsstöd
Per Kjellander
0500 - 49 85 23 
per.kjellander@skovde.se

Sektor vård och omsorg
Per Granath
0500 - 49 85 27
per.granat@skovde.se