Sektorchefer

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvariga för kommunledningsstaben och de olika sektorer som Skövde kommun internt är uppdelad i. Tänk på att vanligt förekommande frågor och lämnande av synpunkter hanteras snabbast och bäst via Kontaktcenter eftersom sektorcheferna inte kan ha samma tillgänglighet. 

Läs mer om vad de olika sektorerna ansvarar för.

Kommundirektör
Johan Rahmberg
0500-49 38 06
johan.rahmberg@skovde.se

Kommunledningsstab
Lena Friberg
0500-49 85 23
lena.friberg@skovde.se

Sektor barn och utbildning
Katarina Lindberg
0500-49 82 90
katarina.lindberg@skovde.se

Sektor medborgare och samhällsutveckling
Ramona Nilsson 
0500-49 80 05
ramona.nilsson@skovde.se

Sektor samhällsbyggnad
Inger Carlsson (tillförordnad)
0500-49 81 30
inger.k.carlsson@skovde.se

Sektor service
Caroline Olofsson
0500-49 80 39
caroline.olofsson@skovde.se

Sektor socialtjänst
Stina Gustavsson
0500-49 88 10
stina.gustavsson@skovde.se

Sektor vård och omsorg
Magnus Schedin
0500-49 85 27
magnus.schedin@skovde.se