En persons arm och hand som håller i en telefon.

Regler för Skövde kommuns sociala medier

Alla inlägg, kommentarer och privata meddelanden på våra sociala medier blir enligt offentlighetsprincipen allmänna handlingar och därmed tillgängligt för andra även om meddelandet inte visas publikt. Vi svarar så snart vi kan men senast inom två arbetsdagar.

Syftet med vår närvaro i sociala medier är att öka tillgängligheten till kommunen, ta emot synpunkter, föra dialog med våra invånare och sprida information som underlättar deras vardag. 

Våra sociala mediers olika sidors fokus är den kommunala organisationens utförande verksamhet. Kommunens sidor är inga politiska forum och vi bemöter inte politiska frågor. Frågor riktade till kommunens politiska företrädare hänvisas därför till andra forum.

Alla inlägg och kommentarer som kan uppfattas som hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott, olaglig våldsskildring eller inlägg som strider mot upphovsrättslagen eller andra lagar kommer att raderas och om så nödvändigt anmälas. Inlägg och kommentarer som inte håller god ton, är nedlåtande, kränkande eller ger upphov till ryktesspridning raderas. Även inlägg och kommentarer som inte håller sig till ämnet eller hänger ut enskilda personer med bild och/eller namn kan komma att raderas. 

Vi ser restriktivt på länkning till andra webbsidor och kommenterar som innehåller länkar kan komma att tas bort. Kommersiella inlägg och kommentarer som syftar till försäljning av specifika produkter eller tjänster tillåts inte. 

När det är möjligt informeras upphovsmannen till inlägget att detta har tagits bort med en förklaring om varför. Vi förbehåller oss även rätten att blockera besökare som vid upprepade tillfällen bryter emot ovanstående regler för sidan. Blockering varar under minst en månads tid.