Vanliga frågor om flygplatsen

Här hittar du vanliga frågor och svar kring omställningen av Skövde flygplats.

Kommunfullmäktige i Skövde fattade i september 2021 beslut om att avveckla Skövde flygplats till förmån för att ställa om marken till industrimark. Syftet är att skapa möjligheter att attrahera större etableringar som medför tusentals nya arbetstillfällen.

Klicka på plusset för att fälla ut menyerna.

Varför ska vi avveckla Skövde flygplats?

När ska Skövde flygplats vara avvecklad?

Vad innebär det här för Skövde kommun?

Vad ska det bli istället för en flygplats?

Behöver inte Skövde en flygplats?

Men behövs inte flygplatsen för ambulansflyg och liknande verksamhet?

Hur kommer den här förändringen att påverka närområdet?

Varför ska det gå så snabbt?