Företagsutveckling

I de privata företagen skapas det nya jobb, vilket leder till ökat välstånd i kommunen. Företag som har potential att växa kan behöva stöd i att ta nästa steg.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Tillväxt

gulUtreda förutsättningarna för ett entreprenörscentrum, genom en förstudie tillsammans med Näringslivsforum och andra aktörer som stöttar näringslivet.
          Läs mer!          

grönFöretagsrevitalisering - genom goda exempal kunskapsöverföra vad som krävs för revitalisering. Läs mer!

rödSkapa förutsättningar för att öka överlevnadsgraden för unga företag (1-5 år).

Ägarskifte/generationsväxling

GrönÅrligt förekommande seminarium för planering av ägarskifte/generationsväxling.
Läs mer!