Entreprenörcentrum

En förstudie har påbörjats.

Förstudien har startats och drivs av representanter från Näringslivsforum i Skövde och Skövde kommuns näringslivsenhet. Möten med olika aktörer har bokats och genomförs under hösten. En marknadsundersökning med entreprenörer kommer att genomföras för att kartlägga behoven för en digital och/eller fysisk mötesplats. En arbetsgrupp tillsätts där vi tillsammans utreder förutsättningarna.