Information om svensk socialtjänst

Sedan en tid tillbaka pågår det en så kallad desinformationskampanj mot svensk socialtjänst. Det innebär att det sprids falsk information, bland annat via sociala medier, om hur socialtjänsten arbetar. Detta har ökat behovet av korrekt information.

I centrum för kampanjen står LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), som gör det möjligt för socialtjänsten att i vissa fall omhänderta barn mot föräldrars vilja. Det kampanjen utelämnar är att det bara är i väldigt allvarliga situationer som detta kan bli aktuellt.

När falsk information sprids är det viktigt att rätt information kommer fram. För att möta detta har Socialstyrelsen sammanställt korrekt information och samlat länkar till material som rör socialtjänstens område på sin hemsida, både på svenska och flera andra språk. Där finns även svar på frågor om LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vårav unga). Du  hittar informationen via nedanstående länkar:   

Information om svensk socialtjänst

Omhändertaganden av barn enligt LVU – information för vårdnadshavare

Här hittar du information från socialtjänsten i Skövde: 
Orosanmälan, utredning, LVU och stödinsatser.


Klipp från SVT (publicerat 23 februari 2023) gällande domar som används för att skapa misstro mot svensk socialtjänst: