Så här arbetar socialtjänsten

Orosanmälan

Vad gör socialtjänsten när de får in en orosanmälan gällande ett barn? 

Läs om detta här

Socialtjänsten

Vad är socialtjänsten? Vad gör socialtjänsten?

Läs om detta här

Utredning kring barn och unga

Vad innebär en utredning? Vad kan den leda till? 

Läs om detta här

Insatser för barn, unga och familj

Vilket stöd kan man få från socialtjänsten? 

Läs om detta här

LVU - Lagen om vård av unga

Vad är LVU och vad innebär det? 

Läs om detta här