Akuta kontaktuppgifter


Här är en lista över akuta kontaktuppgifter:  

Polismyndigheten 

Hedersrelaterade brott | Polismyndigheten (polisen.se) 

112/114 14 

(från utlandet: +46 77 114 14 00) 

Sjukvården 

1177 

112 (akut vård, fysisk och psykisk) 

1177 

Psykiatrin 

Psykiatrimottagning, Skövde - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se) 

0500-44 76 90 (akuta psykiska besvär, öppet dygnet runt) 

Barn- och ungdomspsykiatrin 

BUP-mottagning, Skövde - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se) 

 

0500-43 10 00 (för akuta ärenden,  

kl. 08-22. Övrig tid ring 1177) 

010-435 86 50 (nya ärenden) 

Utrikesdeparementet 

 

Familjerelaterat tvång i utlandet - Regeringen.se 

 

08-405 55 88 (öppen 10-15 på vardagar) 

 

+46(0)8-405 50 05  

(denna akuta jour är öppen dygnet runt, året runt) 

Migrationsverket 

Migrationsverket 

0771-235 235 

Vulvamottagningen 

Göteborg, Angered 

(könsstympning av flickor och kvinnor) 

Vulvamottagning - Angereds närsjukhus (angeredsnarsjukhus.se) 

0700-81 69 66 (remissfrågor, Lisa Granhed) 

031-332 69 02 (rådgivning/tidsbokning) 

ans.vulvamottaning@vgregion.se 

Amelmottagningen 

Stockholm 

 

Amelmottagningen | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se) 

08-123 627 00 

Resurscentrum Heder Skaraborg 

Rch.skaraborg@skovde.se 

0500-49 80 00 (be om att få komma i kontakt med Resurscentrum Heder) 

Nationellt Centrum mot Hedersrelaterat våld och förtryck 

www.hedersfortryck.se 

www.konsstympning.se 

010-223 57 60  

(För yrkesverksamma) 

Datum