För er som jobbar med integration

Det finns utbildningar och material kring hedersrelaterat förtryck och våld.  Här finns material som Resurscentrum Heder Skaraborg (RCH) rekommenderar. Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har bra hemsidor med information, publikationer m.m.; www.hedersfortryck.se och www.konsstympning.se.  

För att förstå hedersrelaterat förtryck och våld behöver du ha en kunskap om annat våld i nära relation. Det kommer hjälpa dig att förstå skillnaden mellan dem. RCH kommer inte hänvisa till utbildningar som enbart behandlar annat våld i nära relationer.  

För särskild information kring funktionsvariationer och HBTQAI+, se särskilda avsnitt kring det. Att vara öppen, skapa goda relationer och att lyssna på de utsatta kommer vi alltid väldigt långt på! 


Utbildningar

Tryck här

Stöd i arbetet

Tryck här

Till utsatta eller utövare

Tryck här

Informations-material

Tryck här