Att tänka på kring skyddet Risker och riskbedömningar
 

Socialtjänsten kan vänta med att informera vårdnadshavare om utredning har inletts om till exempel det finns en polisanmälan där vårdnadshavare är uppsatt som misstänkt och polisutredningen befinner sig i ett känsligt läge. Socialtjänsten kan också vänta med att informera vårdnadshavare när barnet själv har önskemål om att socialtjänsten avvaktar med att underrätta vårdnadshavarna. I dessa lägen kan socialtjänsten behöva tala med personer i barnets professionella nätverk och i särskilt allvarliga fall planera för hur skyddet av barnet ska utformas innan vårdnadshavaren informeras om att en utredning inletts. (Regeringens proposition 2012/13:10 s. 62) 

 

Socialtjänst och polis bör göra en riskbedömning eller använda professionella riktlinjer för att bedöma risk för framtida utsatthet av hedersrelaterat förtryck och våld. Bedömningen bör vara utformad för hedersrelaterade ärenden. Kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg om du behöver hjälp. 

Tips! 
Var ensam i samtalet med en utsatt, bjud inte in anhöriga till samtalet. Samtalet bör äga rum på en säker plats. Tänk på att personen kan vara avlyssnad. Lämna gärna teknisk utrustning på annan plats och ha med papper och penna för att kontrollera att personen inte är avlyssnad innan ni börjar prata om familjesituationen. Ställ frågor och lyssna på personen, var intresserad av detaljer och ställ följdfrågor. 

  

Exempel på frågor: 

• Berätta om vad du önskar få hjälp av mig med.
• Jag känner ju inte dig. Berätta vad du gör efter skolan/praktiken/arbetet/på fritiden.
• Hur mår du?
• Berätta om din situation.
• Har ni regler i familjen? Berätta om dem. Har du gjort något/tycker någon att du har gjort något som bryter mot reglerna? Utforska gärna kring ordet "bråk" i hemmet.
• Hur ser din familj och andra runt dig på personer som vill leva självständigt?
• Hur ser andra på dig och din familj och vad betyder det för familjen?
• Är du bortlovad till någon?
• Finns det någon i din närhet som farit illa när den inte gjort som familjen/släkten vill? Vad har hänt då?
• Har någon gjort något mot dig eller din kropp som inte känts bra?
• Är det något som du vill göra men inte får?
• Är det något som du inte vill göra men måste?
• Är du rädd för något eller någon?
• Hur känns det efter vårat samtal? Är du rädd för att något ska hända?
• Se till att personen kan kontakta 112 genom telefon eller app vid behov.

 

Kom ihåg sekretessen! Den är väldigt viktig i dessa ärenden och kan vara livsavgörande. Se till att inte prata öppet med kollegor om det exempelvis vistas klienter i lokalen. Tänk också på att även kollegor eller lokalvårdare kan ha kopplingar till familjen. Lämna inget sekretessmaterial på skrivbordet och lås din dator när du inte är vid den. 

 

Det finns många saker att tänka på kring den enskildes skydd. Behöver du hjälp? Kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg. 

 

Ska den utsatta placeras? 

Tänk på att kolla vart den utsatta kan placeras; gör gärna en nätverkskarta så att ni vet vart ni inte kan placera, ta gärna med även familjevänner och avlägsna släktingar i den. Är fler personer från familjen utsatta? Vill ni placera dem tillsammans? Gör en bedömning på lämplighet och risker. Kan någon av personerna avbryta placering och finns det då risker att den röjer den andra?  

 

Det är bra om det finns hederskompetens på det nya stället. Det är också bra om du inte har en bil med en logotype om du ska åka hela vägen till ett behandlingshem exempelvis.  

Tänk på den tekniska utrustningen som den utsatta har med sig. En avstängd telefon kan spåras i upp till 24 timmar. Det går inte att stänga av någon app eller liknande för att förhindra det. Det är därför bra att lägga elektronisk utrustning i en IR-säkrad påse (signalblockeringsväska) om ni har tillgång till det. Kontrollera att den utsatta inte har några airtags eller andra GPSer med sig eller på sig. Det kan vara bra att kolla igenom exempelvis ytterkläder, skor och väskor så att det inte finns insydda GPS-sändare.

Saker att tänka på:

- Skriv ned viktiga nummer
- Stäng av platstjänster
- Ta ur SIM-kort
- Stäng av enhet
- Ta ut kontanter
- Ge information om hur personen kan tänka i det akuta skedet för att skydda sig själv

Det finns många saker att tänka på kring den enskildes skydd. Behöver du hjälp? Kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg. 

 

Samverka! 

Ibland är det nödvändigt att samverka även i det akuta skedet. Det kan handla om att den utsatta behöver stöd av ett nytt Resurscentrum på den nya orten, var någon kan placeras, att skolan har information om en elev behöver mediciner eller att socialtjänsten och Polismyndigheten kan skydda personer på olika sätt. Tillsammans kan vi göra mer! 

 

Är du osäker på om du behöver samverka eller vill ha hjälp med samverkan? Kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg. 

 

Tolkanvändning 

• Prata enskilt med den utsatta (tänk på att den kan vara avlyssnad).
• Ta aldrig hjälp av familjemedlemmar, vänner/bekanta eller personal.
• Använd en auktoriserad telefontolk som inte bor i närområdet.
• Visa/läs upp namnet på tolken innan ni ringer upp så att den utsatta inte känner eller har någon koppling till tolken.
• Försök att inte nämna namn på personen eller andra familjemedlemmar om det är möjligt, undvik även prata om orten ni är på samt orten personen ska till (om personen behöver placeras). Du kan tillexempel säga att du kommer säga vad den nya orten heter när ni lagt på med tolken.
• Var noggrann med att säga ifrån om tolken pratar väldigt länge när du har sagt några ord eller om du känner att något inte stämmer. Behöver tolken förklara något så ska tolken meddela dig det också. Du behöver veta vad tolken pratar om.
• Stäm av att tolken och den utsatta förstår varandra och om tolken verkar tolka korrekt (om det är möjligt).


Datum