Riskerar att föras utomlands? Samverkan med polisen 

Om någon försvinner från ett familjehem eller annan plats bör personen anmälas försvunnen hos Polismyndigheten. Om du tänker att ärendet är hedersrelaterat behöver det också framgå i anmälan. Det möjliggör eftersökning och efterlysning av personen och kan förhindra att personen förs utomlands. 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten ska arbeta för att skydda och stödja barn. Socialtjänsten behöver ta ställning till om beslut ska fattas om omedelbart omhändertagande (6 § LVU), umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort (14 § LVU) samt tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU). 

Tillfälligt utreseförbud 

Om du inte kan vänta tills Förvaltningsrätten har beslutat om utreseförbud så går det bra att nämnden beslutar om tillfälligt utreseförbud. Ett sådant beslut kan fattas om det är sannolikt att det finns en påtaglig risk för att en person ska giftas bort eller könsstympas, samt om rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att barnet förs utomlands eller lämnar Sverige.   

När beslut om utreseförbud har fattats ska Polismyndigheten informeras omgående. 

 

Utrikesdepartementet 

Kolla gärna in UDs hemsida kring familjerelaterat tvång i utlandet Familjerelaterat tvång i utlandet - Regeringen.se. 

Är du orolig för att någon ska föras utomlands? Be personen tänka på följande: 

- Kontakta myndigheter innan bortförandet 

- Ta med telefonnummer och mailadress till en person hos socialtjänsten eller polisen som den pratat med. Eller någon annan kontaktperson i Sverige som personen litar på.

- Ta med en extra mobil och ett extra SIM-kort om möjligheten finns.

- Skriv ned eller lär sig numret till svenska ambassaden/konsulatet i landet som den riskerar att föras bort till.

- Skriv ned kontaktuppgifter till eventuella släktingar eller vänner i landet, som du tror kan vara beredda att hjälpa dig.

- Påkalla uppmärksamhet innan personer förs utomlands exempelvis på flygplatsen Datum