Fördjupning


Ensammast i rymden 

TRIS har försökt belysa den komplexitet som socialtjänst och övriga aktörer står inför när de försöker ge stöd och skydd till gruppen hedersvåldsutsatta barn och unga som inte har uppehållstillstånd i Sverige.  

Ensammast i rymden - om barn och unga i en asylprocess som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck - yrkesverksammas erfarenheter — TRIS 


Datum