Stöd i arbetet


Polismyndigheten har ett internt metodstöd i två delar. Den första delen är en teoretisk del och den andra delen är av mer praktisk karaktär. För att komma till metodstödet, sök på polisens intranät. 
  

Där du hittar metodstödet finns också information om aktuella grundutbildningar som du kan anmäla dig till, samt en lista med kontaktpersoner som du kan kontakta i ditt område. Kontaktpersonerna kan hjälpa dig med råd och stöd i hedersrelaterade ärenden. De kan ibland också hålla interna utbildningar lokalt och regionalt. Prata med din närmsta chef om du tror att din arbetsgrupp är i behov av en sådan utbildning.  

Vill du prata med en åklagare med särskild kompetens? Kontakta åklagarkammaren i ditt område och fråga vem som är kontaktperson för hedersrelaterad brottslighet på just den åklagarkammaren. 

 

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har under åren 2021-2022 samordnat sammanställandet av en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen utgör ett led i arbetet med att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld eller tvång. Den omfattar nämnda aktörers arbete och ansvar när barn och vuxna av sådana skäl blir utsatta såväl i Sverige som utomlands. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (hedersfortryck.se)