Hedersrelaterad brottslighet 


Informationsfilm om barn- och tvångsäktenskap 

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm som beskriver innebörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen är 22:32 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  

Gift mot sin vilja – en film för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

 

 

Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor  

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm med fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har. Filmen är 22:09 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  

Könsstympning av flickor och kvinnor – En informationsfilm för yrkesverksamma - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) Datum