Utbildningar


Behöver du mer kunskap kring hedersrelaterat förtryck och våld? I det här avsnittet hittar du utbildningar i ämnet. Över varje utbildning finns en förklarande text till utbildningen. 

Hedersrelaterat förtryck och våld

 

Film om vardagsheder (finns på olika språk) 

Kortfilm från Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck och Stiftelsen Allmänna Barnahuset om hedersrelaterat förtryck och våld och vart det går att få hjälp. Kortfilmen finns översatt på flera olika språk (både i tal och text). Den är 3 minuter och 30 sekunder.  

 

Grundläggande utbildning kring hedersrelaterat förtryck och våld 

En grundläggande utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld från Länsstyrelserna. Riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skola, förskola och socialtjänst men vänder sig också till vård, omsorg och rättsväsendet samt ideella aktörer.  

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) 

  

Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer

Den 10 maj 2019 bjöd Sveriges Kvinnolobby och Unizon in personal inom elevhälsan till en heldag med fokus på praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare, bland annat inom ämnet hedersförtryck. Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Konferensen finansierades med stöd av Skolverket. Föreläsare Alán Ali från organisationen MÄN pratar om killars dubbla roller som bärare av hedersnormer.

Makt, sex och skolan: Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer (youtube.com)

 

Fördjupad utbildning 

Fördjupad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. Kursen riktar sig till den som arbetar inom hälso- och sjukvården; primärvård, specialistvård, elevhälsovård samt ungdomsmottagningar. För att ta del av utbildningen måste ett konto registreras på Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningen tar ungefär två timmar.  

Socialstyrelsen utbildning 

 

 

 

Samtal med utsatta

 

Hedersrelaterat förtryck och våld för dig som möter unga  

En webutbildning från MUCF och UMO som fokuserar på att möta och hålla samtal med unga i en hederskontext. Den innehåller konkreta verktyg och stöd i hur man kan prata med unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett sexuell läggning, indentitet/könsöverskridande identitet eller uttryck och funktion. Utbildningen tar ungefär 1,5 timmar.  

Rätt att veta! | MUCF 

Sexuellt våld

 

Informationsfilm från #metoo med fokus på hedersrelaterat förtryck och våld 

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en film om att vara utsatt för sexuellt våld i en hederskontext, eller kopplat till att leva i en hederskontext. Filmen kan användas som diskussionsunderlag för yrkesverksamma. Filmen kan visas med teckenspråkstolk eller syntolk men är otextad. 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 


Hedersrelaterad brottslighet


Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor  

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm med fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har. Filmen är 22:09 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  
Könsstympning av flickor och kvinnor – En informationsfilm för yrkesverksamma - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

  

Informationsfilm om barn- och tvångsäktenskap 

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm som beskriver innebörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen är 22:32 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  
Gift mot sin vilja – en film för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap - Hedersförtryck (hedersfortryck.se)