Utbildningar


Behöver du mer kunskap kring hedersrelaterat förtryck och våld? I det här avsnittet hittar du utbildningar i ämnet. Över varje utbildning finns en förklarande text till utbildningen. 

Hedersrelaterat förtryck och våld 


Film om vardagsheder (finns på olika språk) 

Kortfilm från Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck och Stiftelsen Allmänna Barnahuset om hedersrelaterat förtryck och våld och vart det går att få hjälp. Kortfilmen finns översatt på flera olika språk (både i tal och text). Den är 3 minuter och 30 sekunder.  

 

Skolverkets webbkurs 

Skolverkets webbkurs om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Kursen fokuserar på främjande och förebyggande insatser. För att ta del av kursen behöver du skapa ett konto på Skolverkets utbildningsplattform. Kursen tar ungefär en arbetsdag. 

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck - webbkurs - Skolverket 

 

Grundläggande utbildning kring hedersrelaterat förtryck och våld 

En grundläggande utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld från Länsstyrelserna. Riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skola, förskola och socialtjänst men vänder sig också till vård, omsorg och rättsväsendet samt ideella aktörer.  

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) 

 

Upptäcka hedersrelaterat förtryck och våld i skolan

Länsstyrelsen i Östergötland och Polismyndigheten har tillsammans tagit fram en film om hedersrelaterat våld och förtryck riktad till personal i skolan. Skolan har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta ungdomar och att hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter.

Här får du möta personer som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och som har fått hjälp av skolan. Du får också möta skolpersonal och experter som har erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar och som delar med sig av sina kunskaper.

(555) Kontrollerad, övervakad, bortgift - om hedersrelaterat våld och förtryck. - YouTube


Hedersrelaterat förtryck och våld för dig som möter unga  

En webutbildning från MUCF och UMO som fokuserar på att möta och hålla samtal med unga i en hederskontext. Den innehåller konkreta verktyg och stöd i hur man kan prata med unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett sexuell läggning, indentitet/könsöverskridande identitet eller uttryck och funktion. Utbildningen tar ungefär 1,5 timmar. 

Rätt att veta! | MUCF 


Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer

Den 10 maj 2019 bjöd Sveriges Kvinnolobby och Unizon in personal inom elevhälsan till en heldag med fokus på praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare, bland annat inom ämnet hedersförtryck. Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Konferensen finansierades med stöd av Skolverket. Föreläsare Alán Ali från organisationen MÄN pratar om killars dubbla roller som bärare av hedersnormer.

Makt, sex och skolan: Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer (youtube.com)

 

 

Sexuellt våld


Informationsfilm från #metoo med fokus på hedersrelaterat förtryck och våld 

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en film om att vara utsatt för sexuellt våld i en hederskontext, eller kopplat till att leva i en hederskontext. Filmen kan användas som diskussionsunderlag för yrkesverksamma. Filmen kan visas med teckenspråkstolk eller syntolk men är otextad. 

Hedersrelaterat våld och förtryck | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Hedersrelaterad brottslighet


Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor  

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm med fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har. Filmen är 22:09 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  

Könsstympning av flickor och kvinnor – En informationsfilm för yrkesverksamma - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 


 

Informationsfilm om barn- och tvångsäktenskap 

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm som beskriver innebörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen är 22:32 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  

Gift mot sin vilja – en film för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) Diskussionsunderlag


Killars röster 

Killars röster har material som kan användas tillsammans med killar som lever i en hederskontext. Det finns en poddserie med animerade filmklipp som heter Josefs dilemma. Josef känner sig begränsad av familjen, men också av samhället. Poddserien  kan användas som diskussionsunderlag. Det går också se filmer om hur det kan vara att växa upp som kille med de möjligheter och utmaningar det innebär. Det finns också korta berättelser (under fliken "Boken") som går att lyssna på eller läsa, från unga killar som lever med hedersnormer. Materialet finns dock enbart på svenska. 

Killars RösterHomepage - Killars Röster (killarsroster.se)