Goda exempel

Våga stå kvar 

Kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har ökat genom åren. Vi måste fortsätta det viktiga arbete som har pågått under flera år för att förebygga, upptäcka, stödja och skydda flickor och pojkar, kvinnor och män som lever under förtryck och våld. Våga stå kvar är en mindre kommuns erfarenhet av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

vaga_sta_kvar_201217.pdf (hedersfortryck.se)