Stöd i arbetet

Vet du inte hur du ska prata med en hedersutsatt person eller behöver du vägledande dokument? Då har du hittat rätt! Här finns dokument som förhoppningsvis ska hjälpa dig i ditt arbete. 

Myndighetsgemensam vägledning 


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har under åren 2021-2022 samordnat sammanställandet av en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen utgör ett led i arbetet med att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld eller tvång. Den omfattar nämnda aktörers arbete och ansvar när barn och vuxna av sådana skäl blir utsatta såväl i Sverige som utomlands. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (hedersfortryck.se) 


Samtalsstöd 


Origomodellen 

Origo, Stockholms resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, har skapat en samtalsmodell som de kallar Origomodellen. I Origomodellen finns tips och stöd på hur du som professionell kan prata med någon som är hedersutsatt.  

Origomodellen. Att mötas i samtal - om våld i en hederskontext (stockholm.se) 

 

 

Killars röster 

Killars röster har material som kan användas tillsammans med killar som lever i en hederskontext. Det finns en poddserie med animerade filmklipp som heter Josefs dilemma. Josef känner sig begränsad av familjen, men också av samhället. Poddserien  kan användas som diskussionsunderlag. Det går också se filmer om hur det kan vara att växa upp som kille med de möjligheter och utmaningar det innebär. Det finns också korta berättelser (under fliken "Boken") som går att lyssna på eller läsa, från unga killar som lever med hedersnormer. 

Killars RösterHomepage - Killars Röster (killarsroster.se)HBT och heder 


HBT och heder 

Detta är en broschyr som är framtagen av RFSL Ungdom och ALMAeuropa, vilka tillsammans driver verksamheten Hbt och heder. I den här broschyren får du inblick i hur det kan vara för unga hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer. Broschyren innehåller många konkreta tips kring vad som är bra för yrkesverksamma att tänka på. Du får också ta del av hur andra yrkesverksamma tänker kring sin roll och sina möjligheter att hjälpa.  

3004_hbt_heder_yrkesverksamma_cover.pdf (hedersfortryck.se) 


En intervjustudie som är en del av det treåriga projektet Hbtq & Heder som ALMAeuropa och RFSL Ungdom driver tillsammans. Under arbetet har författarna träffat och intervjuat hbt-personer som växt upp i familjer med hedersnormer som ofta tagit sig våldsamma uttryck. Intervjupersonerna berättar om familjens kontroll, trakasserier och våld, om vuxna som inte lyssnat eller förmått hjälpa, om ett samhälle som inte kunnat erbjuda dem skydd eller stöd. Författarnas förhoppning är att studien ska bidra med viktig kunskap kring livsvillkoren för hbt-ungdomar i familjer med hedersnormer; vilka erfarenheter som finns, hur situationen ser ut och hur den är möjlig att förändra och förbättra. 

HBT och heder - studie | RFSL Ungdom Fördjupning


Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 

Författarna Rúna í Baianstovu m fl har skapat en kartläggning med målsättning att bidra till att identifiera verksamma faktorer som har betydelse för det akuta och långsiktiga arbetet med och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen innehåller bland annat information om livet inom och bortom hederskontexten, verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov, rättsliga aspekter, ett avsnitt kring familjearbete i en hederskontext, tilliten mellan utsatta och yrkesverksamma samt rekommendationer till olika verksamheter så som fritidsverksamheter, skolor, socialtjänster och för verksamheter som arbetar med funktionsvariationer. 

heder-och-samhalle_bok_kompl_2001_2020-nr-17.pdf (oru.se)