Till utsatta eller utövare


Tips till utsatta 

Tryck här för att komma till sidan med utsatta. 

 

Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor för föräldrar och vårdnadshavare 

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor, som särskilt riktar sig mot föräldrar och vårdnadshavare. Informationsfilmen har särskilt fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har samt vilken hjälp olika samhällsinstanser kan erbjuda. Filmen är 13:54 minuter och textad på svenska, men inte syntolkad. Den är översatt och dubbad på flera olika språk. 

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare (översatta och dubbade till 13 språk) - Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

 

Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor för barn och unga  

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor, som särskilt riktar sig mot barn och unga. Informationsfilmen har särskilt fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har samt vilken hjälp olika samhällsinstanser kan erbjuda. Filmen är 13:02 minuter och textad på svenska, men inte syntolkad. Den är översatt och dubbad på flera olika språk. 

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga (översatta och dubbade till 13 språk) - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

 

Könsstympningspass 

Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Passet går att beställa från Länsstyrelsen i passform, eller att ladda ned. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning. Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska. 

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2018__20&context=27