Hedersrelaterad brottslighet 


Informationsfilm om barn- och tvångsäktenskap 

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm som beskriver innebörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen är 22:32 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  

Gift mot sin vilja – en film för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

 

 

Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor  

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm med fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har. Filmen är 22:09 minuter och textad på svenska men inte syntolkad.  

Könsstympning av flickor och kvinnor – En informationsfilm för yrkesverksamma - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

 

Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor för föräldrar och vårdnadshavare 

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor, som särskilt riktar sig mot föräldrar och vårdnadshavare. Informationsfilmen har särskilt fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har samt vilken hjälp olika samhällsinstanser kan erbjuda. Filmen är 13:54 minuter och textad på svenska, men inte syntolkad. Den är översatt och dubbad på flera olika språk. 

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare (översatta och dubbade till 13 språk) - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

 

Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor för barn och unga  

Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram en informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor, som särskilt riktar sig mot barn och unga. Informationsfilmen har särskilt fokus på lagstiftningen avseende könsstympning på flickor och kvinnor, liksom vilka ansvarsområden myndigheter och andra berörda aktörer har samt vilken hjälp olika samhällsinstanser kan erbjuda. Filmen är 13:02 minuter och textad på svenska, men inte syntolkad. Den är översatt och dubbad på flera olika språk. 

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga (översatta och dubbade till 13 språk) - Hedersförtryck (hedersfortryck.se)  

Datum