Sexuellt våld


Informationsfilm från #metoo med fokus på hedersrelaterat förtryck och våld 

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en film om att vara utsatt för sexuellt våld i en hederskontext, eller kopplat till att leva i en hederskontext. Filmen kan användas som diskussionsunderlag för yrkesverksamma. Filmen kan visas med teckenspråkstolk eller syntolk men är otextad. 

Hedersrelaterat våld och förtryck | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) Datum