Information om socialtjänsten, olika språk

 

Information om socialtjänsten

Albanska                               

Amhariska

Arabiska

Dari

Engelska

Finska

Franska

Kurmanji

Polska

Ryska

Serbokroatiska

Sorani

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska