Oro för ett barn eller en ungdom

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Om du är orolig för ett barn i din närhet bör/ska du kontakta socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du känner oro.

En orosanmälan kan göras både skriftligt och muntligt till någon på sektor socialtjänsts barn- och ungdomsavdelning. De uppgifter du behöver lämna är exempelvis vem anmälan gäller, vad som är orsaken till din orosanmälan och var barnet finns.
 

Privatpersoner som är oroliga

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta sektor socialtjänst. Är du osäker på hur allvarlig oron är kan du ringa och rådfråga en socialsekreterare på barn- och ungdomsavdelningen. Du kan vända dig till mottagningssekreterarna eller någon annan socialsekreterare på barn- och ungdomsavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du längre ner.  

Du kan rådfråga utan att berätta vem du eller den unge är, tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer. Du kan även anmäla anonymt. Berättar du ditt namn har sektor socialtjänst endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller, det avgörs ytterst av domstol. Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så detaljerad som möjligt eftersom socialsekreteraren i efterhand inte kan be om kompletterande information. 

Personal som arbetar med barn eller unga

Arbetar du med barn eller unga på exempelvis en förskola, skola, inom hälso- och sjukvården eller sektor socialtjänst har du enligt lag anmälningsskyldighet och ska anmäla din oro. Detta gäller anställda inom både offentlig och privat tjänst. Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd och stöd genom sektor socialtjänst. Du som är anmälningsskyldig kan inte lämna en anonym anmälan utan måste berätta vem du är. Här finns en film, riktad till dig som är anmälningsskyldig, som ger information om orosanmälan och socialtjänstens arbete.

Rådfrågning
Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du måste kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan gällande ett barn. Du kan alltid rådgöra med din närmaste chef, men du kan även kontakta socialsekreterare på barn- och ungdomsavdelningen. Du kan vända dig till mottagningssekreterarna eller någon annan socialsekreterare, kontaktuppgifter hittar du längre ner. Du kan rådfråga utan att berätta vem oron gäller.

Information till föräldrar
När du har bestämt dig för att göra en orosanmälan så rekommenderar vi att du börjar med att berätta detta för föräldrarna. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först fått veta från dig vad du är orolig för. Det är också bra om du är med vid det första mötet med sektor socialtjänst för att berätta om din oro.

Observera att det finns situationer när föräldrar inte ska informeras om att en orosanmälan har gjorts. Det handlar om situationer när barn utsätts för misshandel och olika former av övergrepp. Då ska sektor socialtjänst kontaktas direkt och bedöma om barnet behöver omedelbart skydd.

Kontakt 

För rådfrågning eller för att göra en orosanmälan kan du ringa mottagningssekreterarna eller någon annan socialsekreterare på barn- och ungdomsavdelningen. Dem når du exempelvis via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt. Vill du göra en orosanmälan digitalt så använder du e-tjänsten orosanmälan för barn

Är ditt ärende akut och du behöver få kontakt med sektor socialtjänst efter kl 17.00 på vardagar eller på helger kan du kontakta socialjouren

Kan man få veta hur det går?

Den som är anmälningsskyldig kan begära att få information om utredning inletts, inte inletts eller redan pågår (övrig information får bara lämnas ut om den som anmälan rör samtycker till det). En förutsättning för sådan information är att sektor socialtjänst inte bedömer att det är olämpligt.