För dig som är nyanländ

Här finns samlad information som kan vara bra att känna till för dig som är nyanländ eller anhörig.

I Sverige finns det flera myndigheter som ansvarar för olika saker i samhället. Information Sverige ger bra information om dina rättigheter och skyldigheter samt vart du ska vända dig för att få rätt information. Sidan är översatt till flera språk.

Om du har några frågor om exempelvis skolgång, barnomsorg eller stöd till någon i familjen är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.

Språkvän

Öppen mottagning

Språkcafé

Familjecentraler Kärnan och Symfoni

För alla nyinflyttade i kommunen