SANT 2.0

SANT 2.0

SANT blir SANT 2.0

SANT är en del av Skövde kommuns drogförebyggande arbete som riktas till barn och ungdomar. Den 1 september 2023 träder SANT 2.0 i kraft! Även i fortsättningen innebär insat-sen att barn och ungdomar ges möjlighet att ta ställning i frågor gällande skadegörelse, sniffning, alkohol, narkotika och tobak. Syftet med SANT 2.0 är att barn och ungdomar ska kunna påverka sin egen vardag genom att ta ställning i dessa områden. Målet är att fler barn och ungdomar ska välja att avstå från sniffning, skadegörelse, alkohol, narkotika och tobak.

1.Vilka får vara med i SANT 2.0?

SANT 2.0 riktar sig till barn och ungdomar i årskurs 5 – 9.

2.Vad innehåller SANT 2.0?

Rastaktiviteter som är ledda av en vuxen. Barn och ungdomar får genom dessa aktiviteter lära sig mer om skadegörelse, sniffning, alkohol, narkotika och tobak genom en kombination av lek/spel och teori. 

3.Vad får den elev som är aktiv i SANT 2.0?

Barn och ungdomar får möjlighet att delta i olika rastaktiviteter på skolan kopplade till området skadegörelse, sniffning, alkohol, narkotika och tobak. Därigenom får barn och ungdomar möjlighet att ta ställning och lära sig mer om risker med droger. Forskning visar att det är en skyddande faktor att tidigt i livet ta ställning mot droger. Skolorna förses med aktiviteter i början av varje termin.

4.Kommer det lottas ut priser eller finnas några andra förmåner i SANT 2.0?

I samband med att skolan arrangerar rastaktiviteterna lottas det ut priser bland deltagande barn och ungdomar. De elevgrupper som deltar i SANT-aktiviteter kommer att belönas med någon form av gåva under året.

5.Ska man skriva under något för att vara med i SANT 2.0?

Du behöver inte skriva på något kontrakt eller liknande för att delta i SANT 2.0. 

6.När drar SANT 2.0 igång?

SANT 2.0 drar igång 1 september 2023.