Drogförebyggande arbete

I Skövde finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.


De övergripande målen för det drogförebyggande arbetet i kommunen är:

 • Förhindra att narkotika- och tablettmissbruk uppkommer
 • Skapa ett narkotikafritt samhälle
 • Höja åldern för debut med alkohol samt minska bruket av alkohol och tobak bland ungdomar
 • Minska berusningsdrickandet
 • Sänka den totala alkoholkonsumtionen
 • Minska tobakens, alkoholens, narkotikans och andra beroendeframkallande medels skadeverkningar för individ och samhälle
 • Minska enskilda personers beroende av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel
 • Förebygga och att aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar

 

Här följer några exempel på hur vi arbetar drogförebyggande: 

 • information till föräldrar, föreningsledare samt professionella som arbetar med ungdomar
 • kartläggning av ungdomars drogvanor
 • samverkan med handeln för att minska möjligheterna för ungdomar att köpa alkohol och tobak
 • samverkan med träningsanläggningar och polisen
 • samverkan med nöjeslivet och polisen för en narkotikafri krogmiljö, Ansvarsfull alkoholservering
 • samverkan med sisu idrottsutbildarna, Västergötlands idrottsförbund och Skövdes idrottsföreningar för en ANDT-strategi för idrottsföreningar
 • minska alkoholdrickandet på studenten genom Orka hela dagen
 • positiv förstärkning för ungdomar som inte sniffar, brukar alkohol, narkotika eller tobak samt inte ägnar sig åt brotten skadegörelse eller snatteri inom SANT-verksamheten
 • stöd till barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik inom stödgruppsverksamheten Kojan
 • rikstäckande kampanjer för att stoppa langningen till minderåriga ungdomar i form av kampanjerna Hejdå alkoholskador och Tänk om

 

Enkätundersökningar om ungdomars drogvanor

För att kartlägga hur ungdomars bruk av tobak, alkohol och droger ser ut i kommunen gör Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) regelbundet enkätundersökningar i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Under "Information" hittar du CANs senaste drogvaneundersökning från 2019.