Äntligen drar cykelsäsongen i gång

Skövde kommun drar igång två cykelprojekt under senhösten och vintern - dels vintercyklist och dels elcyklist. Båda projekten är i samarbete med Västtrafik och förhoppningen är att det i slutändan är fler som väljer att ställa bilen hemma och ta cykeln dit de ska.

Anmälan är i full gång och det är många som redan har anmält in sitt intresse att delta. Det första projektet som öppnade upp för hösten är Vintercyklist.

Cykla hela vintern

- Det är ett projekt som vi har haft igång flera år tidigare och är ett populärt initiativ, säger Viktor Bood Rijal, energi- och klimatstrateg på Skövde kommun. Fördelen med Vintercyklist är att de som medverkar jobbar in nya vanor av att cykla på vintern och det är många som har överraskats över hur bra det faktiskt fungerar. Dessutom får de vinterdäck till sin cykel som de sen kan skifta med efterföljande år, fortsätter han.

Anmälan till vintercyklist stänger den 24 september så vill du ha en chans att medverka är det hög tid att skicka in en ansökan nu. Perioden för vintercyklist är sedan mellan 1 november 2023 och 29 februari 2024.

Eller bli elcyklist!

Det andra projektet som Skövde kommun tillsammans med Västtrafik samarbetar om handlar om att låna ut ett antal elcyklar till invånarna. Det kommer ske i två omgångar där den första omgången är mellan 19 oktober och 29 november, den andra omgången är 30 november och 9 januari. Det här är ett koncept som Västtrafik har kört i flera andra kommuner tidigare men nu är det alltså Skövde som står näst på tur för att låta skövdeborna testa på livet med en elcykel en period.

Det fina i det här projektet är att det ger deltagare som normalt sett pendlar med bilen möjlighet att kostnadsfritt prova att pendla med elcykel i stället under drygt en månads tid. Det enda man behöver som deltagare är en giltig försäkring som täcker stöld, samt ett lås. Det är tillräckligt lång tid för att man ska ha en chans att verkligen prova hur det skulle fungera i vardagen. Förhoppningen är att fler ska se cykeln som ett bra transportmedel och även välja att använda den mer i vardagen, även efter projektets slut, berättar Viktor.

Anmälan för elcyklist pågår fram till 27 september.

Inte bilen under milen

De flesta resor som genomförs inom kommunen är idag sådana som är under en mil. Att tänka om och välja hållbara transportmedel minskar inte bara påverkan på miljön, det sliter mindre på våra vägar och minskar köbildning.

Utöver att mer cyklande i stället för bilåkande är positivt för miljön och hur vi upplever vår stad så har en klar majoritet av deltagarna i tidigare års vintercyklistprojekt upplevt att de mår bättre när cyklar mer, avslutar Viktor.