Fler elsparkcyklar på gatorna

Under våren och sommaren kommer det nu finnas möjlighet för Skövdeborna och våra besökare att kunna ta sig runt med många fler elsparkcyklar än vad som tidigare har erbjudits.

Från och med 14 maj kommer fler elsparkcyklar att finnas i staden. Inledningsvis kommer 250 stycken att ställas ut på olika strategiska platser, och lite längre fram kommer ytterligare 250 elsparkcyklar att placeras ut.

Kommunen har skrivit avtal med mikromobilitetsföretaget TIER Mobility. Detta förbättrar förutsättningarna för våra medborgare och besökare att färdas på ett miljömässigt hållbart sätt inom staden. Tack vare avtalet kommer vi kunna styra vart cyklarna får köra, när hastigheten automatiskt kommer att sänkas och vart de får och inte får parkeras. Det är för att underlätta för både medtrafikanter och för den som framför fordonet så att färre olyckor sker och att det blir enklare att göra rätt.

Läs mer här om hur du använder elsparkcyklarna och vad som gäller i trafiken.