Elsparkcyklar

Skövde kommun strävar mot ett mer hållbart resande och vill du transportera dig mellan platser på ett miljövänligt sätt, är en elsparkcykel ett bra alternativ.

I Skövde kommun finns företaget Swup/Swift etablerat och hyr ut elsparkcyklar till kommunens invånare och besökare. För mer information, ladda ner Swups app, där appar finns, eller besök deras hemsida swup.app.

Kommunen har även skrivit avtal med TIER som kommer att förse Skövdeborna och dess besökare med upp emot 500 elsparkcyklar under sommarhalvåret. Läs mer om TIERs etablering i Skövde och om hur deras app fungerar här: Tier.app

I samband med att antalet elsparkcyklar i staden kommer öka har vi tagit fram ett kartverktyg som hjälper företagen att peka ut vart cykelparkering är tillåten och vart hastigheten begränsas för att öka säkerheten just där. Det gäller runt skolor och torg och liknande.
 

 

Hur gör man en felanmälan till företagen?

Elsparkcyklarna hyrs ut via företagen Swift och Tier Mobility AB
Har du synpunkter på en elsparkcykel tillhörande företaget Swift du tar kontakt med via e-postadressen sverige@swup.app
Har du synpunkter på en elsparkcykel tillhörande företaget Tier Mobility AB du tar kontakt med via e-postadressen skovde@tier.app

Vad gör jag om jag ser en felparkerad elsparkcykel?

Om  det är möjligt så flytta gärna på elsparkcykeln själv om den står i direkt fara för andra. Företagen håller själva koll på vart deras elsparkcyklar står och justerar det, men ibland kan det ta upp till några timmar innan det sker. Så för andra säkerhet kan du gärna bidra själv genom att flytta den till ett säkert ställe. 

För felanmälan direkt till företagen: 

skovde@tier.app för TIER 
sverige@swup.app för SWUP

För felanmälan till Skövde kommun:

För felanmälan via kommunen kontakta oss via vår felanmälan. Var då beredd att uppge position, tid och och möjligt bild.

Det finns också en möjlighet att kontakta kommunen via kontaktcenter genom e-post på skovdekommun@skovde.se eller via telefon dagtid på nummer 0500- 49 80 00

Hur får man köra en elsparkcykel?
 • Du som kör en elsparkcykel måste vara medveten om vilka trafikregler som gäller. Var uppmärksam på att det alltid är du som ansvarar för att ditt fordon uppfyller gällande krav, oavsett om du hyr eller om du har en egen elsparkcykel.
 • För elparkcyklar som inte går fortare än 20km/h och har en kontinuerligt märkeffekt på högst 250 watt, gäller samma regler som för vanliga cyklar. Observera! Om din elsparkcykel är snabbere eller har högre effekt, är det andra krav som gäller då den med största sannorlikhet klassas som moped.
 • Elsparkcyklarna ska främst framföras på cykelbanor och följa gällande anvisningar och regler.
 • Det är förbjudet att köra på gångbanor och trottoarer. Undantaget är barn, till och med det år de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas.
 • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse, samt vara utrustad med reflexer.
 • Du får inte skjutsa någon på elsparkcykel.
 • Om du är yngre än 15 år krävs hjälm, men alla som använder en elsparkcykel bör alltid använda hjälm.
 • Polisen är ansvarig för att övervaka att trafikregler följs.

 

Läs mer om regler för elsparkcyklar på transportstyrelsen.se.

Viktigt att tänka på när du använder en elsparkcykel
 • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
 • Anpassa hastigheten efter förhållandena på platsen, exempelvis kurvor, underlag och sikt.
 • Det  är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra preparat.
Hur parkerar jag en elsparkcykel?

Elsparkcyklar ska placeras i cykelställ eller på anvisad plats om sådan finns markerad.

Det är inte tillåtet i Sverige att parkera elsparkcyklar på gång-, cykelbanor och trottoarer. Du får heller inte parkera din elcykel så att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk på att det finns äldre, barn och personer med funktionsvariationer som kan skada sig på felaktigt parkerade elsparkcyklar.

Hur hyr jag en elsparkcykel?

Om du vill hyra en elsparkcykel från ett verksamt företag i Skövde kommun, laddar du först ner deras app där man laddar ner appar. Sen skapar du ett konto och godkänner företagets regler och villkor. 

När du är registerad, kan du se alla lediga elsparkcyklar i ditt område via kartan i appen. Hitta en ledig elsparkcykel, skanna QR-koden på elsparkcykeln genom funktionen i appen och du är igång. För att köra, behöver du ta ett par spark-steg så du får elsparkcykeln att rulla, sen behöver du bara gasa. Tänk på att hålla rätt hastighet.

Begränsningar för elsparkcyklar i Skövde kommun

För de företag som verkar i Skövde kommun med uthyrning av elsparkcyklar, gäller särskilda villkor.

Dessa villkor innebär bland annat att det finns zoner där det inte är tillåtet att framföra elsparkcykeln eller att det i vissa zoner inte går att köra högre än en viss hastighet.

Det är exempelvis inte tillåtet att köra genom Kyrkparken.

Vem ansvarar för att elsparkcyklarna som hyrs parkeras rätt?

Polisen har ansvar för att se till att villkoren som står i företagets tillstånd om nyttjande av mark följs. Dock ligger stort ansvar på uthyrningsföretaget gällande att samla upp och hämta in felaktigt placerade elsparkcyklar. I deras egna arbetsverktyg kan företaget se alla sina elsparkcyklar, var de är placerade och hur länge de varit parkerade på platsen. Trafikfarliga parkeringar ska alltid hämtas in först, innan företaget hämtar in övriga.

Vem får ställa ut elsparkcyklar i Skövde kommun?

När företag önskar hyra ut elsparkcyklar som kommer stå på allmänna platser i Skövde kommun, behöver de tillstånd för allmän plats enligt ordningslagen. Tillståndet ansöks via polisen och kommunen yttrar sig om villkor. Det är sen polisen som utfärdar tillståndet till företaget och ansvarar för att ställda villkor följs.