Grovsopning har smygstartat

Våren är på intågande och därmed har ett av de första vårtecknen kommit - sopning av våra gator och torg!

Nu har vi börjat med grovsopning av grus på gång- och cykelvägen Röda stråket samt på gator och torg i centrum. 

Grovsopning innebär att vi kommer tillbaka och färdigsopar längre fram. Detta innebär att det fram tills dess kommer ligga lite grus kvar på sina håll. 

Läs mer här om vad som gäller: Städning av gator och torg.