Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som mjöligt.

Maskinsopning och manuell städning utförs i centrum under barmarksäsong sju gånger per vecka. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under perioder av snö städas centrum, resecentrum och torg manuellt. Städning sker måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under våren sker sandupptagning på ytor som sandats under vintern. Vår målsättning är att sandupptagningen ska vara klar före 1 maj.

Trottoarer i Skövde kommun städas av fastighetsägare.