Medarbetare blåser grus.

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som möjligt.

Ett kännetecken på att våren har kommit är när våra sopbilar åker ut och hämtar gruset på gatorna. Vi väntar tills väderprognoserna visar plusgrader över hela dygnet vilket betyder att vi startar sopa gatorna omkring vecka 12-14. Om ni bor granne med en kommunalgata kan du som fastighetsägare hjälpa oss genom att sopa trottoaren framför din fastighet samt sopa ut gruset från trottoarkanten, det gör det lättare för våra sopbilar att få med sig gruset när de åker förbi.

Städningen börjar i de centrala delarna och kan innebära parkeringsförbud på vissa datum och gator, var uppmärksam på skyltning.

Sandupptagningen beräknas ta 5 veckor. 

Sandsopningen på trottoarer är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för. Se "Lokala föreskrifter för gaturenhållning" (§. 1-5) Lokala föreskrifter.

För de vägar och områden där Skövde kommun inte har ett driftansvar till exempel vägföreningar, privata fastighetsägare eller bostadsföreningar så sköts beställning av sopning av respektive ansvarig.

Yttertätorter som ingår i vägföreningar beställer sin egen vårstädning.