Medarbetare blåser grus.

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som möjligt.

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som möjligt.

Ett kännetecken på att våren har kommit är när våra sopmaskiner åker ut och hämtar gruset på gatorna.

På grund av rådande väderlek kommer årets vårstädning förskjutas jämfört med tidigare år. Vårstädningen 2023 beräknas komma i gång med start v 15 och beräknas ta minst 5 veckor. 

Inför starten kommer information i sms skickas ut till boende.

Om ni bor granne med en kommunal gata skall du som fastighetsägare sopa trottoaren framför din fastighet samt sopa ut gruset från trottoarkanten, det gör det lättare för våra sopbilar att få med sig gruset när de åker förbi och då blir också slutresultatet bättre.

Se "Lokala föreskrifter för gaturenhållning" 

Städningen börjar i de centrala delarna och kommer innebära parkeringsförbud på vissa datum och gator, var uppmärksam på skyltning. Se preliminär veckoplanering nedan.

För de vägar och områden där Skövde kommun inte har ett driftansvar, till exempel vägföreningar, privata fastighetsägare eller bostadsföreningar så sköts beställning av sopning av respektive ansvarig.

Preliminär veckoplanering

 Vecka 21

  • Aspelund
  • Mariesjö
  • Skultorp
  • Billingssluttningen
  • Vadsboleden
  • Karstorpsvägen
  • Skövdevägen