Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Medarbetare blåser grus.

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som mjöligt.

Maskinsopning och manuell städning utförs i centrum måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under perioder av snö städas centrum, resecentrum och torg manuellt. Städning sker måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under våren sker sandupptagning på ytor som sandats under vintern. Vår målsättning är att sandupptagningen ska vara klar före 1 maj.

Sopning av kommunens yttertätorter

Skövde kommun sopar och väghåller områdena: Fjället, Igelstorp och Stöpen. Övriga yttertätorter är så kallade vägföreningar och beställer därmed själva sopning.