Norrmalmsrondellen byggs om

Under vecka 11 har arbetet satt igång med ombyggnationen för Norrmalmsrondellen.

Cirkulationsplatsen kommer att byggas om för att inrymma två körfält och underlätta framkomligheten på Vadsbovägen. Gång- och cykelvägen anpassas till den nya utformningen. Arbetet beräknas vara klart och färdigställt i oktober. Under hela byggtiden kommer Vadsbovägen att vara öppen, men framkomligheten kommer vara begränsad och vi kommer skylta om så att man har möjlighet att välja annan väg.

Vi vill försöka få ner passerande trafikmängd så mycket det går för att underlätta arbetet samt öka säkerheten på plats. Gång- och cykeltrafiken längs med rondellen kommer behöva ledas om under del av byggtiden via Havstenavägen.

Från och med vecka 12 kommer trafik kunna passera på Vadsbovägen i nord-sydlig riktning. Man kommer även kunna köra in till Norrmalm som vanligt när man kommer söderifrån. Vänstersväng in på Norrmalm samt ut på Vadsbovägen från Norrmalm kommer att vara förbjudet. Trafiksituationen kommer att se ut såhär fram till maj månad. 

 

Bild på körvägar i norrmalmsrondellen som kan användas.

 

Läs mer här: Norrmlalmsrondellen byggs om