Planerat VA-arbete i Skultorp våren 2024 - hösten 2026

Skövde VA kommer mellan maj 2024 – hösten 2026 (preliminär tid, kan förlängas) att byta ut och lägga om vattenledningarna samt vissa avloppsledningar (med start) på Gullvivevägen, därefter Linvägen, Mandelblomsvägen, Konvaljvägen, Hästhovsvägen och Rosenstigen i Skultorp.

Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten i området.

Under projektets gång (när arbetet berör dina ledningar) kommer vattnet till berörda fastigheter att stängas av, oftast inte längre än ca 6 - 8 timmar per tillfälle. Information inför varje vatten-avstängning meddelas respektive fastighetsägare någon/några dagar innan, främst via sms.

Läs mer om sms-tjänsten (och registrera dig om du har ett oregistrerat nummer) på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning, www.skovde.se/driftsms.

Framkomligheten på berörda gator kan komma att variera under arbetets gång och omledning av trafik sker via orangea vägvisning. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver samt respektera avspärrningarna.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker efter att projektet avslutats, preliminärt våren – hösten 2027. Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!

Klicka här för en större karta.