Biogas

Du kan köpa lokalt producerad biogas i Skövde

I Skövde finns två tankställen för biogas, ett vid Mejselvägen och ett annat vid Norra Aspelundsvägen, båda ligger norr om avloppsreningsverket Stadskvarn. Vill du veta var det finns fler tankställen kan du kika in på FordonsGas hemsida. Idag finns många olika gasdrivna fordon att välja mellan, och nya modeller kommer varje år.

Produktionsanläggning Gasum (- tidigare Skövde biogas)

En anläggning för produktion av biogas stod 2012 klar i Aspelunds industriområde. Biogas produceras genom rötning av organiskt material – i Skövdeanläggningen huvudsakligen restprodukter från Skövde Slakteri. Anläggningen drivs av Gasum. Till en början drevs anläggningen av Skövde Biogas AB, ett bolag som startades upp av Göteborg Energi och Skövde kommun, men som sedan övergick i privat ägo. Gasum har förvärvat alla aktier i Skövde biogas från och med sista oktober 2020.  Mer information om företaget hittar du här. 

Biogas är ett bra miljöval

Biogas släpper endast ut 8-15 gram koldioxid per kilometer. Inget annat miljöbränsle är i närheten av det. Med biogas kan du köra sex gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en etanolbil gör efter en enda resa. Jämfört med en dieselbil kan du köra tolv gånger. Förutom minskade utsläpp av koldioxid slipper miljön även utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot när bilen drivs med biogas.

Biogas förädlar avfall till gödsel

Rötning till biogas är den bästa åtgärden för avfall. Utöver högvärdig energi, till fordon, som utvinns från avfallet, blir restprodukten ett mycket bra biogödsel för jordbruket och bidrar till produktionen av nya livsmedel.