Truvet

Truvet är ett av de områden där beslut tagits om nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Just nu pågår anläggningsarbetet i området för fullt.

Nytt verksamhetsområde växer fram

Den 30 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige i Skövde kommun om att verksamhetsområde för dricksvatten samt spillvatten skulle upprättas i Truvet. Beslut togs efter att Länsstyrelsen genom ett föreläggande meddelat att Skövde kommun ålagts att upprätta ett verksamhetsområde för Truvets by.

Du kan se Länsstyrelsens beslut i dokumentfliken på den här sidan. Där hittar du även en karta över verksamhetsområdet.

Information till fastighetsägare i området

Fastighetsägare i området kommer informeras om viktiga händelser och datum för projektet. Informationen kommer skickas ut via brev.

Har du frågor om utbyggnaden i Truvet är du välkommen att kontakta Skövde VA via VAkund@skovde.se eller Skövde kommuns kontaktcenter på 0500-49 80 00.