Nödvatten

Vid allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen kan kommunen placera ut vattentankar, detta kallas för nödvatten. Tankarna placeras på förutbestämda platser i områden där det finns behov av vatten.

Vad är nödvatten?

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom det ordinarie ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning där tillgången till vatten är begränsad.

Vem får vatten först?

Vid en kris kan vatten vara en bristvara och tillgången behöva prioriteras. Prioritet ges till de som bedöms mest sårbara, det kan till exempel gälla äldreboenden, förskolor och verksamheter som klassas som samhällsviktiga. Beroende på hur omfattande störningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan nödvattentankar finns på plats.

Hur mycket vatten får jag?

Vid en vattenbristsituation kan det bli ransonering. Vattenbehovet beräknas till tre-fem liter per person och dygn enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Ta med egna kärl

Du måste själv ha med dig kärl för att hämta vattnet i. Tänk på att kärlet ska vara enkelt att bära/transportera.

Egen beredskap - tips för att klara vattenbehovet

Det nödvatten som levereras i tankar motsvarar en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen och ska i första hand räcka till matlagning och hygien. 

Tänk på att du som privatperson också har eget ansvar för att se till att du har en generell krisberedskap. Ett smart sätt att förbereda sig är att i förväg frysa in vatten i PET-flaskor. Flaskorna fungerar då både som reservdricksvatten och som kylklampar i frysen under längre strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna ända upp, då spricker de när vattnet fryser.

För att spola på toaletten, diska och tvätta dig kan du hämta vatten från en bäck eller sjö, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.

För att förse större djur som till exempel hästar med vatten, behöver du som djurägare använda vatten från vattendrag eller kontakta grannar med rent brunnsvatten.

Läs mer om hur du kan förbereda dig på sidan om krisberedskap.