Anpassade öppettider för upplevelsebadet i Arena Skövde

Med anledning av rådande läge kring el och risken för effektbrist som kan leda till strömavbrott under vintern genomför Skövde kommun ett antal åtgärder för att minska elkonsumtionen. En av dessa åtgärder kommer att vara anpassade öppettider för upplevelsedelen av badet på Arena Skövde.

— Vi har i kommunen sett över vilka verksamheter som drar mycket el och upplevelsebadet är en sådan, säger Per Karlsson, fritidschef Skövde kommun. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunens övergripande analys fattat beslut om att anpassa öppettiderna efter när vi har våra besökare på plats så att vi fortsatt kan erbjuda upplevelsebad men samtidigt dra ner på elkonsumtionen i anläggningen.

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om anpassade öppettider på nämndens möte den 30 november. Detta gäller endast upplevelsedelen på badet som kommer att vara öppen fredag – söndag och stängd måndag-torsdag från och med den 5 december, med undantag för jullovet då det kommer att vara öppet varje dag. All annan verksamhet och öppettiderna för övriga bassänger förändras inte. Bad, simskolor, motionssim, föreningsaktiviteter med mera fortsätter enligt plan. Det enda som ändras är upplevelsebadets öppettider.

Här kan du läsa mer om hur Skövde jobbar med att minska elkonsumtionen.