Passagesystem hallar och idrottsanläggningar

Information och instruktioner till dig som hyr en hall eller idrottsanläggning inom Skövde kommun.

I respektive instruktion finns information om hur man sätter tillfälliga inställningar för dörrar, exempelvis omklädningsrum. Behörig tagg för bokat pass gäller en timma innan och en timma efter den bokade tiden. 

Lokalen bokas via Skövde kommuns bokningssystem för idrottsanläggningar.

Har du frågor? Vänligen kontakta foreningsservice@skovde.se
Vid akuta problem ring Securitas. Tel: 0500-49 97 00.