Munhälsa - nödvändig tandvård

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård (N-tandvård) är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta. Om du inte klarar en omfattande tandbehandling ska behandlingen i stället motverka smärta och obehag. När det gäller nödvändig tandvård får du ett tandvårdsstödsintyg som ger rätt till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. För nödvändig tandvård betalar du samma avgift som inom hälso- och sjukvården.

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och du:

  • bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel ett vård- och omsorgsboende
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Du måste ha ett intyg om N-tandvård. Munhälsobedömning utförs av tandhygienist eller tandläkare där du bor. Undersökningen kostar ingenting.

Intyg om nädvändig tandvård

Om kommunen bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får du ett erbjudande om munhälsobedömning. Du får också ett untyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tanvård till samma avgift som sjukvård.

Har du frågor om intyg för nödvändig tanvård, kontaktar du den biståndshandläggare eller sjuksköterska du har kontakt med i kommunen, eller medicinskt ansvarig sjuksköterska på sektor vård och omsorg.