Pluspolarekort

Från och med 1 september 2022 går det inte att göra en ny ansökan för pluspolarekort.

För dig som redan har ett gällande pluspolarekort går det bra att använda hela giltighetstiden.