Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Mail och Office

Om du behöver komma åt din mail eller Office-paketet med andra enheter än de du har tillgång till via jobbet kan du använda dig av länkarna nedan.

Webmail

Inloggning till webmail för samtliga sektorer utom Sektor styrning och verksamhetsstöd.

Webmail Office 365

Om din sektor har gått över till Office 365 kommer du endast åt din webmail via denna länk. I dagsläget gället detta endast för Sektor styrning och verksamhetsstöd och Sektor barn och utbildning, övriga sektorer kommer gå över efterhand. 

Office-portalen

Om du har en Office 365-licens kan du oavsett om din sektor gått över helt till den nya plattformen komma åt Office-programmen hemifrån.