Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Vklass

Här loggar du som personal in i lärplattformen Vklass.

Från och med augusti 2018 kommer personal, elever och vårdnadshavare kunna logga in från portalsidan för Vklass via adressen -  skovde.se/vklass

Logga in i Vklass