Hundbad

Alla blir vi varma i sommarvärmen - så även våra fyrbenta vänner. Här hittar du mer information om vad som gäller för hundbad i kommunen.

I Skövde kommun finns sedan juni 2023 totalt två renodlade hundbadplatser. Det ena är beläget bortanför toalettbyggnaden vid Simsjön och det andra vid sidan av de två bryggorna vid Sjötorpssjön.

Vid de nämnda platserna välkomnas hundar att bada kopplade under hela året. På övriga kommunala badplatser gäller hundförbud under tiden 15/5–31/8 mellan klockan 08.00 och 20.00. Övriga tider är det tillåtet att bada med hunden på samtliga badplatser i Skövde.

Simsjön

Bortanför toalettbyggnaden vid Simsjön välkomnas hundar att bada om de är kopplade. På platsen finns skyltar som visar vart det är okej att svalka sin fyrbenta vän. 

Vid den rödmarkerade ytan får hundar bada vid Simsjön.

Sjötorpssjön

Här får man vara med sin hund kopplad och hunden får bada i strandkanten. Hundbadet är beläget vid sidan av de två badbryggorn. Skyltar finns på platsen. 

Vid den rödmarkerade ytan får hundar bada vid Sjötorpssjön.