Skyddsjakt och skadedjur

Ibland får vi klagomål på vilda djur som stör i tätorterna. Det kan vara till exempel vildkanin, grävling, rådjur med mera. Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för problematiska djur och skadedjur.

Döda vilda djur

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är det sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem. Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats kontaktas markägaren eller fastighetsägaren.

Skyddsjakt

Vi har tillgång till kommunskyttar som har tillstånd att bedriva skyddsjakt i tätorter. Detta gäller djur som är sjuka, skadade eller har ett onormalt beteende.

Åtgärder mot skadedjur i bostäder, till exempel möss, ormar, grävlingar eller kackerlackor, är fastighetsägarens ansvar. Som egnahemsägare ska du själv kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag.

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord.

Utanför tätorter kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordningen få bedriva skyddsjakt. Bor du utanför tätbebyggt område är det alltså jakträttsinnehavaren du ska kontakta om du har dessa problem.

Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt eftersom de flesta djur har ungar under denna tid på året.

När det gäller katter sker ingen skyddsjakt. Kontakta istället Länsstyrelsen.