Utlåning av Eliq Energy display

För att du som kommuninvånare ska kunna ta kontroll över din energianvändning erbjuder energi- och klimatrådgivningen Eliq Energy display till utlåning.

Eliq Energy display hjälper dig spara pengar genom att pedagogiskt visa din energianvändning. Du fäster enkelt den medföljande trådlösa sändaren på din elmätare. Härifrån skickas sedan information till pekskärmen, där du på ett lättförståeligt sätt kan följa ditt hushålls elanvändning momentant och över en längre tid.

Du får låna energidisplayen i fyra veckor för att du ska ha god tid på dig att se över din energianvändning och kunna utvärdera i lugn och ro.

För att låna en energidisplay hör du av dig till kontaktcenter och hänvisar till energi- och klimatrådgivningen eller skickar en förfrågan via e-tjänsten på energi- och klimatrådgivningens förstasida.