Företag

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig som liten eller medelstor företagare* att minska din energianvändning och klimatpåverkan, helt kostnadsfritt! Vi har även möjlighet att ge föreläsningar om energi och klimat till anställda och medverkar gärna på event ditt företag håller. Är du intresserad av de bidrag och stöd som finns att söka för företag finns de flesta listade här.

*max 250 anställda samt omsättning max 50 miljoner euro

Företagsbesök

Vet du vad energin på ditt företag används till? Vet du hur stora energikostnaderna är? Ett företag kan spara mellan 20 till 40 procent av sin energianvändning, bara genom att ändra personalens beteende och om ni ser över ventilation och belysning kan ytterligare energibesparingar göras.

Genom att göra en enkel och översiktlig energiöversyn eller en mer genomgående energikartläggning kan ni ofta identifiera flera åtgärder som kan spara energi, och därmed pengar. Som energi- och klimatrådgivare erbjuder vi en övergripande översyn av energianvändningen på företaget, vilket ofta visar om det behöver göras en djupare energikartläggning eller inte. Vi ger råd till allt från livsmedelsbutiker till tillverkningsindustrin och tittar på både byggnad och processer, men även på beteendet kring energi på arbetsplatsen. Självklart är våra råd opartiska och oberoende från kommersiella intressen.

Direktivet för byggnadernas energiprestanda (EPBD2)

Om ditt företag har ett värmesystem med olje- eller biobränsleeldning större än 20 kW, eller en luftkonditioneringsanläggning som är större än 12 kW, ingår ni i EU:s direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD2.

Vi vill gärna besöka er och informera om vilka åtgärder ni kan vidta för att effektivisera systemen, då dessa system är särskilt viktiga för att minska växthusgasutsläppen till atmosfären.

Föreläsningar

Du kan vända dig till oss om du är intresserad av ett föredrag om energi. Kanske som en utbildning i samband med miljödiplomering eller bara för att öka energikunskapen bland personalen? Föreläsningarna anpassas efter gruppen och har ett lättsamt upplägg. Målet är att ge kunskap som kan användas både i arbetet och på fritiden. Föreläsningarna är kostnadsfria.