Vision

I Skövde har vi en vision om att använda i stort sett uteslutande förnybar energi 2025. Detta är en ambitiös vision och vi kan bara lyckas om vi tillsammans arbetar mot samma mål.

Vår vision kräver att vi arbetar strategiskt med energifrågan i Skövde kommun, vilket gäller både kommunen som organisation och som geografiskt område. Arbetet utgår från den energi- och klimatplan som antogs av kommunfullmäktige 2021.

Vi arbetar för att alla som lever och verkar i Skövde ska kunna göra det hållbart och använda mindre energi från fossila källor. Därför erbjuder vi företag och privatpersoner energirådgivning i form av besök och föreläsningar. Vi arbetar också med att installera solceller på kommunbyggnader, samarbeta med företag kring elbilsladdare, verka för bättre cykelvägar och ta fram statistik över hur energi- och klimatarbetet går i kommunen.

Vad är energi?

Energi kan inte skapas eller förstöras, utan bara omvandlas från en form till en annan. Bilar som åker, solen som värmer, vinden som blåser och elen till våra apparater drivs alla av energi, men i olika former. Eftersom energianvändning genomsyrar hela vårt samhälle måste även vi som kommun arbeta med energi i alla delar av samhället.

Bra och dåliga energikällor

Dagligen träffas jorden av energi från solen i form av strålning, mer energi än vad hela jordens befolkning gör av med på ett år. Problemet idag är alltså inte att vi använder för mycket energi, utan att den energi vi använder kommer från fel källor, närmare bestämt fossila källor, som kol och olja. Förbränning av fossila energikällor ger ett tillskott av växthusgaser i atmosfären, vilket förstärker växthuseffekten. En förstärkt växthuseffekt ger i sin tur en varmare planet, vilket förändrar klimatet.