Södra Ryd

Stadsodlingen i Södra Ryd startades under 2016 för att skapa mötesplatser där människor kan träffas och lära av varandra. Det tidigare projektet har nu övergått till att bli en permanent verksamhet i Ryd.

Genom studiecirklar, föreläsningar och studieresor lär sig invånarna hur de kan odla på ett hållbart sätt genom växelbruk och ekologiska odlingsmetoder. De skördar och lagar mat tillsammans samt delar med sig till varandra om olika odlingstekniker och användningsområden av skörden.

Ekoodlingen skapar en attraktivare bostadsmiljö med fler människor som vistas och är aktiva utomhus. Efterfrågan ökar markant från de boende i området att få vara med och odla eller att kunna odla på annan plats i Södra Ryd. Nya kontakter knyts mellan människor i Södra Ryd, men även några som bor på annan plats i kommunen.

Under 2018 startades föreningen Ryds ekoodling som driver odlingarna i Södra Ryd. Kontakta styrelsen genom Facebookgruppen Ryds Ekoodling eller via mailen rydsekoodling@gmail.com.

Stadsodlingen stöds av Skövde kommun, Skövdebostäder, Studieförbundet ABF samt Balder.